Retrouvez ici nos numéros en ligne (format pdf)

Cap'artìculu

Motion de censure

24/03/2023 nu 2787

par François Alfonsi Malgré l’ampleur de l’opposition rencontrée, Emmanuel Macron a été jusqu’au bout de son projet de réforme des retraites, au risque d’exploser en vol. La motion de censure déposée par le groupe LIOT n’a manqué que de neuf voix la majorité absolue requise à l’Assemblée nationale pour empêcher [… leghja di più]

Dialogue avec l’État

Max Simeoni

Que devient le dossier de la Corse ?

24/03/2023 nu 2787

par Max Simeoni Au moment où je rédige, le débat avant le vote de la motion de censure est examiné au Parlement. Laurent Marcangeli, président du groupe Horizon vient d’intervenir. Je ferai état du résultat s’il est connu avant la fin de la séance…   C’est fait, il a manqué [… leghja di più]

Commission d’enquête parlementaire sur l’assassinat d’Yvan Colonna

Herbier de posidonie

Le trésor de la Méditerranée

24/03/2023 nu 2787

L’espèce n’existe qu’en Méditerranée, mais elle y est largement répandue : tout le long des côtes d’Espagne, de Catalogne, de Provence, d’Italie et de Grèce ; et aussi tout autour des îles Baléares, de la Sardaigne, de la Corse, de l’archipel toscan, et, en grande partie, de Chypre, de Malte et de [… leghja di più]

Accapu di a redazione

Una voce

24/03/2023 nu 2787

Vint’unu di marzu 2022… un annu fà, Yvan Colonna rendìa u so ùltimu soffiu in u so lettu d’ospidale di a Timone in Marseglia. Hè mortu in omu lìberu, ùn era più intravatu da u statutu DPS. Li avìanu cacciatu, dopu à avenne fattu una tomba per ellu… Hè mortu [… leghja di più]

Autonomie, mode d’emploi

Ambiente

U Ghjattu Volpe est bien un chat “nustrale”

24/03/2023 nu 2787

Les résultats d’une étude démontrent l’existence d’une lignée génétique spécifique au chat sauvage de Corse.   Voilà des années qu’on s’interrogeait : U ghjattu volpe, « notre » chat sauvage était-il génétiquement corse ou bien n’était-il qu’un chat vivant à l’état sauvage en Corse ? Depuis le 20e siècle, sa population fait l’objet de [… leghja di più]

Dolu

Ghjuvan’Paulu Bastiani

24/03/2023 nu 2787

S’hè spentu u 18 di marzu Ghjuvan’Paulu Bastiani à l’età di 67 anni, è una sciappa di tristezza s’hè sparsa in tutta a cità è aldilà. Era militente naziunalistu ingagiatu è fidu. Zitellu di Bastia, omu di prima trinca, arradicatu in i valori di a Corsica, appassiunatu di a so [… leghja di più]

À i nostri grandi pueti

Dumènicu Carlotti, dettu Martinu Appinzapalu

24/03/2023 nu 2787

Sta nova rubrica hè cunsacrata à i grandi pueti di a nostra lingua è di a nostra cultura. Amichi lettori, mandàteci i scritti chè v’avete da permètteci d’unurà unu di ssi munumenti di a nostra cultura. Oghje, lampemu un ochjata à Dumènicu Carlotti, dettu Martinu Appinzapalu*.     Case corse Case [… leghja di più]

E fàvule di Natale Rochiccioli

U lupu vistutu da pastore

24/03/2023 nu 2787

Un pastore durmìa. U tagliolu pascìa. Ind’un pratu fiuritu da e parte di Mezavìa. Vi stunate ch’ellu durmissi stu travagliadore ? Dòrmenu i funziunarii, ùn pò dorme un pastore ?… Ma un lupu vighjava… Cum’ellu era vicinu da a vichjaia, aggrunchjatu da i rumatismi, cù pocu scrupuli di catachismi, s’era vistutu da [… leghja di più]