Dolu

René Paquien

S’hè spentu u 1u di ghjugnu in Aiacciu René Paquien, u babbone di u nostru amicu è militente Matteu Ceccaldi, Aghjuntu à a merrìa di Marignana.

Averebbe avutu 100 anni d’aostu è era u Babbu di a nostra amica Maria Natale Pasquien Ceccaldi. À Matteu, Maria Natale, a so cumpagna Lucette Gaillard, i figliluni, arcifigliulini, tutti i parenti è l’amichi, Arritti prisenta e so cundugleanze afflitte è fraterne.