Dolu

S’hè spenta Pauline Cacciaguerra

S’hè spenta in Aiacciu à l’età di 99 anni Pauline Cacciaguerra, detta Paulette, nata Colonna.

Era a mamma di a nostra amica Monica Alfonsi, moglie di u nostru direttore d’Arritti è aurudeputatu Francescu Alfonsi, mamma dinù di Jean Claude Cacciaguerra, è minnana di Pierre Antoine Alfonsi è di Boris Cacciaguerra, arci minnana di Antone è Paulu Antone.

I soi, parenti è amichi, l’anu purtata in terra in Curzu, paisolu d’Osani, u 31 di maghju scorsu. Accumpagnatu da bellìssime voce per cantà a messa, u prete hà ramentatu a donna ch’ella hè stata, arradicata à u so paese è à i valori nustrali è di generosità chì anu guidatu i so passi à longu à a so vita.

Arritti manda cunduleanze afflitte è fraterne à Monica è Francescu, Ghjuvan’Claudiu è Ghislaine, à i so figliulini, purfigliulini, e so surelle, nipoti è niputini, è tutti i soi adduluriti. Ch’ella riposi in pace. •