Umagi

François Xavier Calendini

S’hè spentu François Xavier Calendini, direttore di a SEM Corse Bois Energie, à l’età di 51 anni. Una disparizione brutale ch’affanna i soi, parenti è amichi, ma dinù a Cullettività di Corsica. François Xavier Calendini era invistitu dapoi un pezzu à u senu di a Sucietà CBE, attore forte di a filiera di u legnu pè a Corsica, presidata da Nadine Nivaggioni.
Tremindui, anu dirizzatu è purtatu ss’attrazu cù forza, intelligenza è a manu in pasta di François Xavier Calendini hè stata determinante. A SEM CBE li deve assai.
Arritti prisenta e so cunduleanze à a so mamma, u so fratellu, è tutti i soi oghje ind’è l’afflittu.