E fàvule di Natale Rochiccioli

U Cantunere

U Cantunere di Santa Maria, o di Frassetu, si lagnava sciappendu un scogliu ind’un fussettu…

– O Signore… ne aghju una techja d’esse cantunere… Mèttimi à u cummandu. Vogliu esse inginiere…

Fù fattu. Fendu a so turnata un ghjornu di gran’calore, fù arristitu da i colpi di sole.

– O Signore, cridìu d’esse surtitu da i me guai… Più forte cà l’inginiere, Sole vogliu esse oramai.

Divintò Sole. Piumbava, arristìa, siccava, mustrendu a so putenza, e machje brusgiava.

Una matina, à Sole Rè li ghjunse u sbelu. Ùn vidìa più a Tarra piattata da un nìvulu neru…

– Què hè bellu u capatoghju… Pàrenu fole, Signore, Fammi prestu nìvulu, più putente cà u Sole…

Nìvulu fù. È allora, nìvulu neru carcu di vapore, scatinò trombe d’acqua, fiumare, spaventu è tarrore… Inundazione, saette, fùlmini… Tuttu sdrughjìa.

Purtantu, quella petra biancu à tagliu di strada risistìa.

Anzi, di l’acqua si ridìa.

– Più forte cà mè hè issu scogliu ? Eccu u nuvellu cambiamentu ch’è vogliu.

In scogliu biancu fù cambiatu, forte d’un nuvellu fiatu…

Ma un ghjornu, u nuvellu Cantunere, a li pruvò, tutte le mane è tutte le sere, à colpi di pichji è di martelli à mette u scogliu in pizzatelli…

– Un cantunere hè più valente cà mè, pitraccia ? Prestu Signore, Cantunere mi faccia…

U cantunere di Santa Maria, o di Frassetu, a si cantichjuleghja in lu fussettu…

 

Muralità

O Corsu… i stranieri chì sbàrcanu, sanu megliu cà tè
Chì u Paradisu hè in Frassetu o in Santa Maria Sichè. •