Accapu di a reddazzione

Mullizzu

Ogni ghjornu, si lampa un mughju in più per dì u disastru induve l’omu cundanna a pianetta. U riscaldimentu climàticu pare irreversìbile, ùn si parla più di 1,5 o ancu 2 gradi in più, ma di 3, 4 o 5 gradi, vale à dì una pianetta invivèvule per l’umanità.  A biodiversità hè più chè minacciata, sparìscenu pè u sempre specie d’animali, d’insetti, d’acelli, mammiferi cum’è u grande rhinoceros biancu di u nordu chì sh’è quasi spentu postu chì l’ùltimu maschju s’hè mortu è ùn ferma più chè duie fèmine in u mondu… Hà campatu 55 millioni d’annate, risistitu à tutte l’èpiche è i perìculi di a stòria, ma ùn hè ghjuntu à francàssila di a bestialità di l’omi ! Smarìscenu dinù mondu varietà di piante, eppò si spènghjenu torna lingue, culture, pòpuli… Tutti sti mughji si pèrdenu ind’è u viotu di i cori di i putenti di a pianetta chì cuntinuèghjanu imperturbàbili à strùghjesi a natura è cù ella u mondu induve no campemu. Per dì a nostra spurchìzia torna, stu 25 di ghjugnu un studiu publicatu ind’è a rivista « Science of the Total Environment » hà fattu sapè ch’ellu ci era veri rumenzulaghji in fondu di Mediterràniu ! Mullizzi di plàsticu da tutte e mamme còprenu i fondi marini i più prufondi, ghjè dì quantu n’avemu sputatu dapoi anni è anni !

Sò circatori munegaschi è taliani ch’anu studiatu u fenòmenu per custatà chì a pulluzione và bell’aldilà di e sponde o l’acqua, i fondi marini sò imbruttiti sin’à 2200 metri ! Un automatu di l’Ifremer hà pussutu mandà fottografìe è videò di bichjeri, buttiglie, pallò, robba da tutte e mamme ! Era a prima volta ch’omu andava à vede cusì prufondu. « Ssi mullizzi è ssi pezzi di plàsticu vènenu frà altru da i grandi metropoli cum’è Marseglia, Nizza, Barcelona » hà dettu l’oceanografu Francescu Galgani, specialista di u plàsticu. « Certi sò pisii, purtati da i currenti marini, dopu si piàntanu è s’accatastèghjanu in i canyons sottumarini di u Meditterràniu. » Per l’omu hè impussìbule di nettà ssu mullizzu. U stùdiu hà custatatu stessu scempiu ind’i sette canyons sottumarini di l’abissi. U studiu parla dinù di retaghjoli o lìnee perse di piscadori induve s’imprigiunèghjanu sempre pesci è mammiferi marini, eppò ciò ch’omu chjama i microplàstichi anch’elli divastadori pè a biodiversità, finìscenu per entre in a catena alimentaria è ghjè un veru scempiu. Secondu à Francescu Galgani « 95 % di i mullizzi di plàsticu s’affòndanu sott’à l’acqua » è ùn si ponu dunque ricuperà postu ch’elli si pèrdenu ind’è l’abissi. D’ùn vèdeli ùn impedisce micca a pulluzione ! A sola suluzione per sorte di ssa malamorte hè d’agisce nanzu, nant’à a prudduzione di ssi plàstichi, da impedisce per un dettu i plàstichi à usu ùnicu ; agisce dinù nant’à a pulluzione di i grandi fiumi per impedisce à ssi mullizzi d’andà in mare ; agisce infine nant’à i battelli chì làmpanu in mare e so rumènzule. S’ùn ghjunghjemu à piantà sse pulluzioni, s’anu da accatastà sin’à fà di u fondu di u meditterràniu una muntagna di mullizzi chì s’hà da tumbà a vita marina. È u più bellu mare di u mondu hà da finisce in una rumènzula maiò.

Stumacheghju. •

Fabiana Giovannini.