Droits linguistiques en Europe

Doria Ousset : Un imbasciadrice

Emuzione è incantu, a voce di Doria Ousset hà ribumbatu in core di u parlamentu aurupeu in Brussella, purghjendu a brama di e lingue sprezzate da i Stati centralisti d’esse ricunnisciute è valurizate. Cù ella per purtà ssu messagiu di speranza, a pianista Marina Luciani, è per sunà di ghitarra è mandulina, Bernardu Ferrari è Antone Leonelli. Intermedii musicali cummuventi di talentu è d’affirmazione d’una lingua è d’una cultura corsa purtavoce di tutte e lingue è culture minacciate per dì « noi vulemu campà ».

À ringraziali per sti mumenti màgichi è forti ! •