Dolu

S’hè spenta Lucìa Ottavy-Ottavj

A nostra cara Lucìa si ne hè morta, vìttima d’un gattivu male. Piinghjemu tutti ssa cumpagna fida è curagiosa chì supranava tutti i so guai fìsichi cù una forza murale imprissiunante. Da l’UPC tempi fà, à Femu a Corsica oghje, l’ingagiamentu naziunalistu di Lucìa fù pienu è sinceru. Hà sempre aiutatu tutte e nostre mosse militante, senza sfiatà. Hè stata intarrata in lu so paese caru di a Soccia.

Arritti pienghje dinò una littora fida è prisenta ogni volta à e manifistazione urganizate da u ghjurnale.

À tutti i soi, Arritti manda e so cundulianze addulurite è fraterne. •