Dolu

S’hè spentu u nostru amicu Ghjuvanni Acquaviva, sociu di Femu Quì SA chì li rende quì umagiu. Era cucinu di i fratelli Simeoni. À tutti i soi, à Màssimu, à Femu Quì, Arritti manda e so cundulezane afflitte.

 

 

«Femu Quì déplore la disparition de l’un de ses administrateurs historiques. Jean Acquaviva, avocat, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine, est décédé mardi, à Aiacciu, dans sa 82ème année.

Actionnaire de l’origine, Jean avait répondu favorablement à l’appel de Jean Nicolas Antoniotti, en siégeant au conseil d’administration de Femu Quì de 2001 à 2007. Son implication accompagnait la nouvelle étape de professionnalisation consécutive à l’augmentation de capital conclue en 2001. Son expérience d’avocat d’affaires, associé chez FIDAL, constituait un renfort de choix face aux enjeux de l’époque. Au-delà, Jean y incarnait les Acquaviva, en particulier ceux de « Faraone », intimement liés, ainsi que la terre de Balagna, à l’histoire de FemuQuì.

Ci raminteremu a so dulcezza, a so voce, a so dicitura, chì, cù a so sumiglia, ne face un’persunaghju di a so sterpa, è una fiura di a nostra andatura.

À a so sposa Marie-Paule, e so figliole Marie-Françoise, Isabelle è Virginie, è so purfigliole care Paola, Carla è Maria, è tutt’i soi, cun affettu, femu e nostre parte. Ch’ellu riposi in pace. » •