Mullizzu

05/07/2021 nu 2707 squadra nu 2707

Ogni ghjornu, si lampa un mughju in più per dì u disastru induve l’omu cundanna a pianetta. U riscaldimentu climàticu pare irreversìbile, ùn si parla più di 1,5 o ancu 2 gradi in più, ma di 3, 4 o 5 gradi, vale à dì una pianetta invivèvule per l’umanità.  A [… leghja di più]