Retrouvez ici nos numéros en ligne (format pdf)

Da leghje è da fà leghje

23/09/2016 nu 2480

Da leghje è da fà leghje Hè stata un bell’appuntamentu ss’8 di sittembre à a Santa di Niolu. L’edizione Alain Piazzola è Corsica Diaspora prisentàvanu u librone da esce da quì à pocu di Pierre Jean Luccioni « i Pastori di Corsica ». Era presente l’autore per cuntà ssi 20 [… leghja di più]