E fàvule di Natale Rochiccioli

Asinus asinum… castigat

Dui àsini, unu carcu di spunghje, l’altru di sale, caminàvanu longu à e catapechje (1) d’un fundale (2), siguitendu u fiuminale.

Si capisce chì cù quellu pesu salitu, u sicondu tribulava, u spungaghju lèbbiu lèbbiu, scalcittava…

– Aiutu, fratellu, aghju u spinu troncu…

L’altru, sprizzante, li risponde cù un roncu.

 

Ghjùnghjenu à un punticellu… Ristava trè piòttuli ritti, qualchi petra rara, era falata a fiumara.

 

Messu i pedi ind’è l’acqua, quellu di u sale sguilla, è capicciuteghja ind’è l’Imperu di l’anguilla…

 

Appena à mogliu u sicondu, hà pigliatu sùbitu fondu…

Si capisce : tantu spungatu, s’hè prestu annigatu…

Avete induvinatu chì u sale s’hè sdruttu, l’altru ne hè surtitu mezu asciuttu…

 

 

Muralità

Par vince a forza di u distinu,
Ci vole à mette u sale in chjucchinu. •

 

  1. Catapechja : locu appesu assai cù monti è elpe.
  2. Fundale : fondu d’una valle.