E fàvule di Natale Rochiccioli

Capra, muntone è purchettu

Vincilioni o Martinetti (1) purtava annant’à un carrettu, una capra, un muntone è un purchettu.
St’ùltimu, pocu cuntentu, lintava certi mughji chì mittìanu spaventu.

– O Mario Lanza (2)… ai cantatu a Tosca è a Traviata (3),  cù una voce di tenore chì sfiata… Falla finita… Ci poi lascià un pocu di pace ?
Guarda a capra cum’ella si tace… Fà cumu hè u muntunellu cusì tranquillu in lu so scurnarellu…

– Aah… ponu dorme tranquilli, sanu induv’elli vanu sta sera. Capra và à fassi mungne, Pegoras và à la tundera.
Ma… si tù m’ai ingrassatu a brinnata (4), ùn hè sicuramente micca pà a me lana arricciulata…
Aghju amparatu da zitellu, cosa ellu hè un lonzu, cosa ellu hè un ficatellu.
Quantu di a mo sterpa anu intesu a to prèdica, chì sò andati à finisce ind’è quellu Pittiloni (5) in Bastèlica ?
Prumetti d’ùn fà più coppa bucugnanesa, è ti cantu a Marsegliesa !

 

 

Muralità

Di gioia o di guai a vita hè fatta,
Sicondu ciò chì bolle in la pignatta. •

 

1. Vincilioni è Martinetti : macillari aiaccini.
2. Mario Lanza : tenore talianu cunnisciutu assai à l’èpica.
3. A Tosca : operà di u musicante talianu, Giacomo Puccini. A Traviata : operà di u musicante talianu, Giuseppe Verdi.
4. Brinnata : magnùscula fatta cù u brennu (ciò chì ferma di u granu dopu macinatu) di l’animali.
5. Pittiloni : fabricante di robba purcina in Bastèlica.