E fàvule di Natale Rochiccioli

E duie serve è u gallu

A signora Matalena, ch’avìa più robba da acquistà cà da vende, tinìa duie serve par falli e so faccende. Era in li tempi chì Berta filava. Linu o lana, a ghjurnata à filà si passava senza pisà u capu, chì a vechja e vaitava. Tavagliàvanu tardi ; a sera per addurmintalle ùn ci era bisognu d’azzicalle. Fusi, rocca è filarellu, hè u casu di dilla, èranu à ruvellu. Avìanu più laziu di dorme chè d’andà à u ballu.

Disgraziatamente, in pullinaghju, ci era un gallu. Un bellu gallu gallò, impiumatu, mantinutu à granò, rossu di cullana, coda inturchjata, tenore di a Scola di Milanu. Chì ogni matina spartava a casa à l’ora matuttina.

Era quellu cantu u signale pà a signora Matalena. Si mettìa e so stracce è si dava a pena, di core à sviglià e serve addurmintate appena.

Quelle fulminàvanu : « Maladettu sìa u gallu, a megliu suluzione hè di strangulallu ».

A sera, cù un pocu di granu, u versìanu ind’un scornu solu, li mèttenu le mane addossu, è li tàglianu u gargastrolu.

Avà chì a vechja ùn hà più u so signale, « forse issa strega sarà menu matinale ».

Cusì pinsàvanu e duie serve chì ùn si dubbitàvanu mai, chì a morte di u gallu era u cumenciu di i so guai. D’infattu a signora, ùn issendu più spartata da u tenore, par paura di tempu persu, e facìa pisà à l’albore.

Avìanu fattu megliu à tene quellu cuccuruccù.

Cù u gallu durmìanu pocu ; senza ùn durmìanu più. Rigritàvanu tantu u gallu, ch’avarìanu precatu à San Petru par risuscitallu.

 

Muralità

Quandu u gallu di San Petru trè volta hà cantatu
Altru chì l’affannu di e serve era sudore ghjilatu
Purtantu quellu gallettu San Petru l’hà binadettu. •