E fàvule di Natale Rochiccioli

U lupu è u cane

In furesta di Vizzavona, un lupu puzzicosu, mughjava di fame, sfiancatu è musinosu… Era tantu spinnatu quellu lupone, chì parìa surtitu da un campu di cuncintrazione.
Scuntrò un cane cù un bellu pelu lisciu… Ellu, accantu, parìa un stoccafisciu*…

L’avarìa datu duie dintate par mèttelu à male… ma cumu attaccassi à sìmile animale ? Fece cum’è u candidatu chì và à u riscontru d’un alettore ghjuntu apposta à vutalli contru :

– Ùn ci hè male, o Sgiò Cane… voi sì, chì ci battite tutti : avete certe coscie chì pàrenu prisutti.

– Bisogni à travaglià par magnà i bistecchi. Tù sè à spassu, ma intantu magna stecchi…

U Lupu pinsava : « S’è t’avissi arristitu ind’un tuvagliu, a ti vulìa dà eiu, a teurìa di u travagliu… »
Ma ùn la pudìa spiicà à issu cane tantu astutu, à quale forse issu prugettu ùn sarìa piaciutu.

– Travagliarìa cun tè… ma chì si face ?

– Poche cose. Fà chì u Patrone abbii a so pace, un mughju ogni tantu, un mùrsicu à l’occasione, abbaghjà contr’à u Merri in tempu d’alezzione. Alzà a gamba tutte e mane in la porta di Pasquale, chì ci vutò contru pà u Cunsigliu Ginerale.

– Ma… què chì hè ?… fammi vede appena…

– Ùn hè nulla… a marca di a catena…

– A catena ? Quessu u strumentu pocu mi garba… Allora ùn si pò corre daretu à l’agnelli ind’è l’arba ?

– Corre ùn si pò, ma bisognu ùn ci n’hè. Chì vale à corre quand’a magnuscula ci hè ?

– Sò chjàchjare. S’ellu ùn si pò corre pà issi machjoni, ùn m’interessa di difende i Patroni. Incatinatu ? Soca sò Satanassu ? À vèdeci o Sgiò Cane. Eiu mi ne vacu à spassu…

Signor’Lupu scappò cù pocu sangue in le vene, cum’è spavintatu da l’ombra di a catena.

 

Muralità

U pueta canta a Libertà…
Ma pisate questa a virità :
A sterpa di i lupi hè spinta oramai,
Quella di i cani più fiurita cà mai… •

 

* Stoccafisciu : parolla d’orìgine neerlendese chì vole dì « pesciu salatu », à spessu aduprata in modu figurativu pà una parsona magra magra.