E fàvule di Natale Rochiccioli

L’àcula è u corbu

Un corbu si strapillava un pezzu di salciccia, trovu rumichendu à a romance (1) di Caldaniccia….

Pesa u capu è vede un’àcula chì si lampa annant’à un muntunellu, suppisèndulu in le grinfie è scappà in Capitellu.

– Ùn ci hè male, disse lu corbu… quì ci hè a stumachiccia…. un muntone hè altru cà a me salciccia. Sì l’àcula pò pisà un animalu tamantu, ùn ci hè nisuna raghjone chè ùn ne fìa altrettantu.

 

Spàrie (2) l’ale, si face un vol plané, avanti di lampassi adossu, cuntava i muntoni scigliendu u più grossu. Era quellu, u tintinnaghju di u tagliolu… Si ne pascìa solu solu.

 

U corbu si versia, si lampa in piqué annant’à u muntune, pone e grinfie in quellu pilone. Quì cumminciò u sinemà. U corbu sbattulava, u muntone fughjendu si scuzzulava, l’acellu fecìa l’hélicoptère chì u vulìa sullivà, l’altru erpiava par fallu lintà. E pècure è i muntoni a ti pensi, scappàvanu in tutti i sensi.

U chjosu di u nostru paisanu era divintatu un rodeò amiricanu…

U corbu furzava a pantumina, ma quellu pesu era altru cà u casgiu di Zìa Carulina.

 

Quand’u pastore hè corsu è l’hà inguantatu, ùn hà pussutu lintà chì era ingarmigliatu.

Hè statu incabbiatu, u disgraziatu. Fiatu.

 

 

Muralità

Sì u to vicinu si pò pagà una Mercedes, ch’ella sìa detta,
Chì tù ti sai cuntintà d’una bissicletta. •

 

  1. Romance : vene à dì ruminzulaghju, francese strappatu da u corsu rumènzula (lozzu, mullizzu).
  2. Sparie : sparghje.