E fàvule di Natale Rochiccioli

Pittistu hà fattu l’ovu

A moglia di Pittistu, riintrava da l’ortu. Era andata à annacquà… è ùn avìa cusì tortu… S’ella aspittava u maritu, a civolla ùn criscìa. Parchì fà stu travagliu, à ellu ùn piacìa.

Riintrava dunque è appena pigliatu e scale, vede u maritu, fatigatu, chì pusava annant’à u mutale.

– O Pittì… sè rossu inciarbacatu… chì ci hè di novu ?

– Ci hè chì sta notte aghju fattu un ovu…

– Ohimè ! Sì scimitu o ai sunniatu ? Purtantu granò ùn ne ai magnatu…

– Nè granò nè brinnata (1), ma eccu a nutizia… Ma ùn dì nulla chì sarìamu à a risa.

 

A moglia, chì a s’avìa criduta, sorte à fà e so faccende, appena isciuta, scontra a moglia di Ghjuvan’Carlu, chì quella pà u « ricapìtule » (2), rimpiazzava à Radio Monte Carlu. È hà un donu chì a natura l’hà datu : certe volte vi risponde avanti ch’avìssite parlatu !

– O cummà, disse a moglia di Pittistu, me maritu hà fattu un ovu, l’aghju vistu… È sì vo mi vidite tutta rivultata, hè chì avà issu disgraziatu parla di fanne una frittata. Ma par carità voi chì sete una donna sèria, ùn dite nulla chì Pittistu farìa a cumèdia.

– Par quale mi pigliate sta mane ? Sì a me lingua dice nulla, ch’elle m’aggrùnchjinu e mane.

 

Ne parte. Un’ora dopu, èranu trè ovi chì Pittistu avìa fattu. Cum’è in ogni locu si racuntava u fattu, a nutizia di u paese u tornu facìa, è trè ore dopu Carulina vi dicìa :

– D’avè fattu l’ove Pittistu hè una chjocca ? Ma hè nulla… avà dice chì crocca…

 

U lindumane u paese invispitu, amparava chì da l’ovu un piulellu era surtitu… Dopu à sta seconda ghjurnata, ùn era più un ovu nè dece, era una ciucciata…

 

 

Muralità

Sì u Primu Ministru vole fà qualcosa di novu,
Ùn hà ca à incrucassi è fà un ovu
Par falla sapè à l’altre nazioni,
Ch’ellu metti una donna à l’infurmazione,
È sì di sti miràculi ci crèdenu capace
Qual’hè chì sà… ci pudarìanu futte a pace ! •

 

  1. Brinnata : magnùscula fatta cù u brennu (ciò chì ferma di u granu dopu macinatu) da l’animali.
  2. Ricapìtule : francese strappatu, da ricapitu : puttachju.