E fàvule di Natale Rochiccioli

U bacinu di pomi

Avìa postu i pomi Matteu l’urtulanu. Ma a notte stessa, un latru ci hà postu a manu. Cum’è Matteu ùn durmìa tutt’à fattu, u tippu fù guasi presu sopr’à u fattu. L’affare di u latrone andede davant’à u tribunale di u cantone.

– Dunque, disse u ghjùdice, l’omu quì prisente, ricunnosce avè furatu mille franchi di sumente.

Cum’ellu dichjara ch’ellu si pente, d’issu fattu pocu onestu, u cundannu à rende i mille franchi à u più prestu.

Scuntentu d’issu ghjudicamentu, Matteu prese a parolla in issu mumentu.

– O Sgiò Ghjùdice, vinti chilò ch’ellu m’hà furatu hè poca robba ; ma sì i pomi avìanu pussatu, vistu ch’ellu hè un bon tarrenu, avarìu forse coltu centu milla chilò almenu. Mi hà fattu perde vinti mila franchi iss’imbecille. È ùn sarìa cundannatu cà à danne mille ?

– O Sgiò Ghjùdice, disse u latru, sìamu franchi ; Matteu hà a raghjone, li devu eiu vinti mila franchi. Ma ci vurrìa ch’ellu capischi ellu stessu, chì mila franchi piazzati ind’un scummessu à u tiercé duminicale di u « bar di a Durata », ponu rapurtà trè centu mila franchi in la ghjurnata. Cacciate i vinti mila franchi chì li devu, somma ch’ùn hè tamanta, mi deve, ellu, Matteu à mè, duie centu ottanta. Spergu ch’ellu sarà cuntentu di u so pròpiu ghjudicamentu.

– Issa càusa, terminò u ghjùdice, hè più cà chjara : più si campa è più si n’ampara…

 

 

Muralità

Più si n’ampara è più si n’adopra
À chì vive sottu senza mezi, vole vive sopra.
À chì fura pomi, à chì scruccuneghja u vicinu.
Ognunu face a so lege, hè u regnu di u latricinu. •