E fàvule di Natale Rochiccioli

U gattu è i topi

U Cungressu di i topi si tinìa una sera in sulaghjolu di Camellu, chì pò dì s’ella hè vera.

Era u Statu Magior di i topi in riunione in traccia d’arristà l’uperazione chì pudìa sbarrazzà à u più prestu a casa d’un certu Gattu chì avìa u bisestu : i stirpava. Magnava più topi ind’una nuttata, cà Camellu fette di pulenda ind’una misata…

– Bisognu à truvà u mezu d’imbrugliallu, sinnò, ci mette à u sbaragliu (1)…

– Ma cumu fà ? disse un vechju tupone, attaccallu di fronte ùn hè una suluzione…

– Hè sèmplice, disse un tuparellu : à u collu appicchèmuli un campanellu…

 

Fù un gridu ginerale di cuntintezza è alegrìa : quand’è no sintemu l’Ave Marìa, gira u latu, è boca à sìa (2)…

Mezu à stu cuncertu di voce animale, si fece sente quella di u Generale :

– Qual’hè u topu chì si sente forte d’appiccà a campanella fendu faccia à la morte ? Cum’è l’ordre du jour d’un Ginerale serenu ricummandendu à l’altri d’arrampinassi à u tarrenu…

 

Silenziu. Appiccà un campanellu à un gattu tupaghju, nisunu in quellu suffittu si ne sente lu curaghju.
È par ùn avè trovu un vulintariu trà tutti ssi cumbattanti, si ristonu e cose cum’elle èranu avanti…

 

Muralità

Sì, à i Stati Magior li piàcenu e guirranelle
Ùn anu cà andà elli, ad’appiccà e campanelle… •

 

  1. Mette u sbaragliu : mette à l’abbottu, mette sottu sopra.
  2. Boca à sìa : manera di bucà, puntendu i remi in davanti o in daretu sicondu i lochi (lèssicu di a pesca).