E fàvule di Natale Rochiccioli

U lignaghjolu davanti à a morte

Un paisanu tagliava legne ind’una catapechja (1)…

– Ma chì vita… è cum’elle vi vanu garbate : stamane, ci vulìanu ancu e legne musgingate. Carbunaglia ne aghju fin’à u nasu…
Ùn mi stona chì a ghjente si servi di « buttagazu »… Tanti guai, tante cagnare, mi vene voglia d’andà à lampammi in mare…
È ùn avarìa nisun’rigrettu : avà, aghju u Parcittore à daretu… L’impòsiti di u rivinutu, m’hà riclamatu… vi dumandu un pocu : i rivinuti di u pinnatu. È pò m’hà postu un prublemu Marìa Savè, duv’ellu hè quistion’di « Surface corrigée » (2), par dui pezze ch’ella mi dà in alloghju, ch’ella chjama appartamentu… hè un appullatoghju… S’è fussi sicuru chì durmendu, a Morte vinarìa, à u pede d’issa leccia, m’addurmintarìa… Èccula pronta pronta sempre à serviziu…

– O Mattè… ai fattu vutiziu ? I tengu cari i me figlioli… Cosa ci hè o Mattè… cosa voli ?

– Matre mìa tamanta guffura… ùn mi stona chì vo fìssite paura… V’aghju chjamatu parchì, cù a vostra falcia, m’aiutìssite à taglià issa squarcia.
Mi sò scurdatu di u pinnatu, da quì à i me annoi, ma compiu chè v’avete ùn aghju più bisognu di voi…

 

Muralità

Hè megliu una legna musgingata ind’un ochju
Cà sottu tarra à aiutà à cresce u finochju. •

 

1. Catapechja : locu appesu assai cù monti è elpe.
2. Surfaces corrigées : modu di calculà a pighjò d’una casa o d’una pezza tinendu contu di i so comudi è micca solu di a so tesa.