E fàvule di Natale Rochiccioli

U lupu è u muscone

Durmendu, ninsun’frombu vi tribula, cum’è quellu di a mosca chì bula.

Era l’avisu di Lione, tribulatu da un muscone…

– Dìu sà duva ti sarè sposta, è veni à allisingà à mè… a fai apposta ? Scappa prestu è vai à spassu.

– O Liò… di i to cunsiglii, mi ne passu…

– O ma… sòrtimi di vìa, spezia d’incrochju…

– Eiu sò un incrochju ?

 

Muscone si lampa è li pizzica l’ochju. Lione cumencia à mughjà, l’ochju mezu chjusu… A mosca li sorte da sottu è li pizzica u musu. È pò… piglia altura, fala à rasu à rasu, face un « lupingu » è li entre in lu nasu !

 

Liò cumencia à starnutà, suffiendu cum’è un cudogliu (1)… piglia, è mena di mustacciu in lu scogliu… Tandu, a mosca ch’ellu cridìa crechja, si lampa par daretu è li mursica l’arechja.

Era scimitu, a pelle tutta croscia. Dà a dintata di fiancu… è si sbremba la coscia…

 

Ochji di fora lintava u fiatu, l’attaccu frumbava da l’altru latu. L’animali spavintati da i mughji è i lamenti, scappàvanu pinsendu : hè Carruggi (2) chì li caccia i denti.

È… gamba mìa… ricummandèndusi à i Santi frusteri è paisani, d’ùn truvassi nasu à nasu cù Andrìa Padovani…

 

Muralità

Sbarca musconi, puce è pidochji…
Tichjàteli bè… prestu vi cacciaranu l’ochji… •

 

  1. Cudogliu : mammiferu marinu maiò assai (dinò suffione, in francese : cachalot).
  2. Carruggi è Padovani : dintisti aiaccini, culleghi di l’autore.