E fàvule di Natale Rochiccioli

U lupu vistutu da pastore

Un pastore durmìa. U tagliolu pascìa. Ind’un pratu fiuritu da e parte di Mezavìa.
Vi stunate ch’ellu durmissi stu travagliadore ? Dòrmenu i funziunarii, ùn pò dorme un pastore ?…

Ma un lupu vighjava… Cum’ellu era vicinu da a vichjaia, aggrunchjatu da i rumatismi, cù pocu scrupuli di catachismi, s’era vistutu da pastore ed era parfettu. Vistu da daretu, parìa un Prifettu !
Par esse sicuru di passà par pastore, volse fà u parlatore.
(A voce d’un pastore è di u lupu u mughju si ponu cunfonde s’ellu face un pocu u bughju. Tutte à duie sò piene d’armunìe è sò tutte listesse da Bunifaziu à Bastia).

À quellu pastore chì fecìa a siesta, li parse a voce di Jacques Dutron ch’è ghjetta… S’avvicina è ti vede issu cunfalone (1) cù u pasturale (2) in manu. Mà cù denti sìmuli ùn pudìa esse cristianu. L’accosta pianu pianu cù un matarellu, li sciacca a matarillata è li apre u ciarbellu…

 

Muralità

Par fà un lupu parfettu
Vistìtevi da Prifettu
Par fà scappà l’acelli
Vistìtevi ind’è Marcangeli (3)
Ma sì u sonnu face partita di a vostra cura,
Fate una dumanda d’impiecu à a Prefettura…  •

 

  1. Cunfalone : bandera maiò d’una cunfraternità purtata in le prucissiò. Quì a parolla hè aduprata in sensu figurativu.
  2. Pasturale : bastone longu di i pastori, pò ancu esse u bastone inturchjatu di i veschi.
  3. Marcangeli : marcante di panni aiaccinu di l’èpica.