E fàvule di Natale Rochiccioli

U pastore è u tagliolu

Petr’Antone era Sartinesu è pastore, cum’è un altru pò nasce Aiaccinu è travagliadore… Sò di ste cose ch’ùn vanu inseme suvente ?
Scusate : ne cunnoscu unu chì hè giandarmu è intelligente…  È pò ùn semu micca quì à discutà cose vane, sinnò ci sarìamu fin’à dumane…

Petr’Antone, Sartinesu ma ancu pastore, era in li cìmbali (1) è di gattivu umore.
– A vulpaccia si piglia un agnellu ogni mumentu. Par mè hà pigliatu un abbunamentu !

È vultèndusi versu u tagliolu, li fece stu raghjunamentu :
– Becchi, capre, muntoni, pècure è vacche, cuminciate à ròmpemi e stacche ! A volpe à l’ochji à l’ochji (2), polsa agnelli è muntoni, è voi state quì cum’è maccaroni… Prumittite di difèndevi, d’ùn rinculà d’un passu solu ?
– Beeeeh, rispose lu tagliolu.
– Prumittite chì s’ella volta a vulpaccia, à colpi di curnate li rumparete a faccia ?
– Meuuuh ! rispose la vaccaccia.
– Gagliardi (3) animali di pascura, contr’à lupu è volpe, è senza paura !

U lindumane, u pastore soca ùn ci era di sicuru, un lupu s’affacca, à un tafone di u muru…
Eh ! Fratelli ! Chì fughjita in quellu chjosu d’affittu, parìanu e corse à « Maison-Laffitte (4) » !
Capre, becchi, vacche è agnelle, ùn pinsàvanu più cà salvà a so pelle.
A pècura ch’intrampulava era curciarella ; quelli chì vinìanu à daretu, à facìanu à bastella !
È pò allora i mughji di quella vaccaccia parìa a sirena di un avion di caccia !
Ùn s’era mai vista tamanta pagaglia, una vera disfatta avanti à a battaglia…

 

Muralità

À chì ti fà male, ùn fà « Bèèèèh… » •

 

  1. Esse in li cìmbali : esse annarbati assai.
  2. À l’ochji à l’ochji : à palesu, senza piattassi.
  3. Gagliardi : esurtazione par dì « curagiu » !
  4. Maison-Laffitte : campu di corse pà i cavalli in li cuntorni di Parigi.