E fàvule di Natale Rochiccioli

U tisoru intarratu

Un impresariu, avìa ammansatu un tisoru famosu, fabrichendu Ascelemi cù simà bellu rinosu… Hà riflessu : « S’è u dichjargu à u Ministru di e Finanze, ùn mi resta più nulla par andà à Monaco in vacanze ».

Dumandede à u so amicu un colpu di manu, par andà à intarralu un pocu luntanu…

Pàrtenu cù zapponi, rastelli è vanghini, fàcenu un tafone è ci fìccanu i maranghini.

Par esse più sicuru chì l’amicu ùn lu tradissi, u fece ghjurà nant’à trè crucifissi…

 

Ma u lindumane quellu furdanu và à starrà u tisoru, è ci pone a manu. A sera, hà chjamatu i giandarmi, u patrone… quelli sò ghjunti, si sò pinduti in lu tafone, l’anu misuratu, fotografiatu… Ah… si sò dati a pena…

È pò unu hà dettu : « Sta fossa hè viota sinnò, sarìa piena… »

– A toia a piena1, pinsò u patrone. Cù issi dui Detetivi, ci semu pà a staghjone…

Pinsendu à quella ànima infama, hà tracciatu u so prugramma : contr’à u viziu, u ghjudiziu.

– O’micu, dichjarò à l’omu : resta un bacinu d’oru… Dumane, l’aghjustaremu à u tisoru….

A notte, l’altru hà rimessu u sacchettu, u bruttu, di u so latricinu ùn li bastava u fruttu, ci ne era dinò, ellu vulìa tuttu !

 

Vulìa tuttu, ma soca ùn era u so distinu, hà avutu un cornu marinu… U patrone chì avìa intesu u fretu in lu spinu, bellu prestu in casa u s’hà purtatu, Dìu sà, duv’ellu l’avarà ficcatu !

 

 

Muralità

L’inchiesta ind’un scàndalu spurtivu o latricinu ?

Fossa biota è un cornu marinu… •

 

  1. A piena : ghjocu di parolle (a to piena ! : sè scemu compiu ! o tintu di tè !)