Accapu di a reddazzione

Chjama pè u climà

1400 scientìfichi anu chjamatu ssu primu di ferraghju 2022 i candidati à l’elezzione presidenziale francese à sorte di u so lascia corre. Ghjunti da a Francia sana, circatori, membri di u gruppu d’esperti tràguvernamentale nant’à l’evuluzione di u climà (GIEC), esperti di l’Altu Cunsigliu pè u climà, climatologhi, geugrafi, sociologhi, filusofi, sturiani, oceanografi, astrufisiziani, matemàtichi, ecunumisti, s’inchiètanu, è si làgnanu di l’assenza in sta campagna di dibàttiti è di presa in contu di a prublemàtica a più impurtante à u livellu di a pianetta : a crisa climàtica. Ch’ellu sìa per meeting da tutte e mamme, u cungressu di i Republicani, l’intervista di u presidente di a Repùblica Emmanuel Macron nant’à TF1 di dicembre scorsu, ùn si sente un acca o quasi in ssa campagna di i ciambuttamenti da vene per l’ambiente è per l’omi. « L’elettori è l’elettrice anu u bisognu di cunnosce e pruposte di i candidati è e candidate à l’elezzione presidenziale » dice ssa tribuna d’esperti francesi. « Scientìfichi di parechje discipline, osservemu, analizemu, è pruvemu à prevene i ciambuttamenti di l’ambiente è e cunsequenze di e scelte socio ecunòmiche… Quale sìanu l’upinioni pulìtiche è l’ingagiamenti persunali, custatemu cù penseru l’assenza di dibàttitu demucràticu nant’à ssi ciambuttamenti gravi ch’ellu sìa pè u climà, l’oceanu, a biodiversità o e pulluzioni ». Puru l’inchieste d’upinioni mòstranu quantu u riscaldimentu climàticu hè un penseru maiò pè a pupulazione. Secondu l’Osservatoriu naziunale nant’à l’effetti di u riscaldimentu climàticu più d’a metà di i Francesi sò già cunfruntati à i rìsichi climàtichi. U mondu agrìculu hè in perìculu, toccu da i sregulamenti di i cìculi di l’acqua è e timperature streme. Grande imprese svilùppanu pulìtiche climàtiche. Parechje cullettività pròvanu à armassi di GIEC lucali o di cunsigli citatini per dà di pettu à e minaccie. Ghjè dì quant’ella prova à mubilizassi a pupulazione. Dapoi u 1900, a timperatura terrestra hè cresciuta di 1,7 gradi, è u perìculu ùn si pò più parà. Ci tocca dunque à addattà e nostre pulìtiche è u livellu u più altu di a presa di decisioni è di l’azzione, vale à dì a presidenza di a Repùblica in Francia, si stà zittu ! I 1400 scientìfichi chjàmanu à tutti à dibatte di manera demucràtica, pùblica, trasparente è cuntrastata, franchèndusi di e tentazioni partisgiane, ci vole sulidarità è determinazione per addattà e pulìtiche in tutti i duminii, da u trasportu, à l’alimentazione, l’accessu à l’acqua, a terra, a salute, a fiscalità, l’educazione, a furmazione prufessiunale, a ricerca, l’innuvazione, a priservazione di l’ambiente è di u patrimoniu culturale, l’alloghju, l’energìa, u numericu, a lotta contr’à e fratture territuriale o suciale, ecc. Per quessa i scientìfichi chjàmanu i candidati à sprìmesi è à agisce. Cumu fà calà l’emissioni di gaz à effettu di serra, cumu purtà à Francia ver di a neutralità carbone ? Cumu prutege e fureste chì sòffrenu di u climà è di a manu di l’omu ? Cumu riduce a dipendenza à l’energìe fussile ? Cumu furmà impiechi novi per risponde à a transizione energètica ? Cumu impone l’inghjochi ambientali ind’è l’accordi cumerciali internaziunali ? Cumu riduce u plàsticu è u lozzu in generale senzà brusgià nè sottuterrà ? Cumu trasfurmà e filiere agrìcule, industriale, turìstiche per risponde à a scumessa di u ciambuttamentu climàticu ? Cumu luttà contr’à l’alloghji indegni senza cunsummà troppu spazii ? Cumu appruntassi à evenimenti climàtichi di più in più forti, à i spiazzamenti massivi di pupulazioni, à e mudificazioni geugràfiche ? Cumu pisà nant’à a diplumazìa mundiale da chì i putentoni di a pianetti rispèttinu l’ingagiamenti internaziunali per un sviluppu durèvule ? Sò sse quistioni è d’altre à e quale dèvenu risponde i candidati ! Sè i candidati si n’impìppanu, bramemu chì l’elettori saperanu rispunsabilizassi è vutà à favore di u climà. •

Fabiana Giovannini.