Dolu

Lucette Danielou Ceccaldi s’hè spenta

Chì tristezza, a nostra amica Lucette Danielou Ceccaldi s’hè spenta in Ècchisi ! Fiura di u so Paese d’Osani, era eletta durante parechji anni, hè stata ancu prim’aghjunta à una èpica. Donna attiva è generosa, s’impegnava dinù assai à u senu di u Cumitatu di e feste di u paese, cù animazioni culturale da tutte e mamme creendu lee è spartere trà tutti. Era dinù assai impegnata in Ècchisi induve ella campava a metà di l’annata, cù a so Amicale di i Corsi di a diaspora. Lucette era infine una militente assai invistita è appassionata torna à u senu di a Fundazione di Corsica Umani chì lotta à favore di a no-viulenza è per sustene iniziative à prò d’una Corsica più fraterna. Tamantu viotu ch’ella ci lascia Lucette ! Mandemu e nostre cunduleanze afflitte è e nostre pensate affettuose à i soi, parenti è amichi.
Riposi in pace o cara.