E fàvule di Natale Rochiccioli

Pècure è lupi

Tutta a sterpa animalesca fù stumacata quand’è trà pècure è lupi a pace fù signata.

Sì i lupi stirpàvanu i muntoni, i pastori di a pelle di i lupi ne facìanu piloni. Nisun tranquillità in lu stazzu, nè libertà pà i lupi di fà u tazzu.

 

Par prova di bona vulintà d’issi nuvelli sintimenti, trà elli fècenu cambii cum’è tù a senti. I lupi danu i so luparelli, e pècure i so ghjacarelli.

I conti funu pari, virificati da i cummissari.

 

Sei mesi dopu, ogni lupu divintatu lupu nurmale, si sente prontu par l’attaccu generale. Una dumènica i pastori èranu à u tiercé è i lupi strangòlanu tutti l’agnelli. Mancu unu ne resta.

I lupi scàppanu in furesta, avìanu avertitu u pòpulu lupu scappendu. I cani dunque funu polsi durmendu.

 

Custatendu issi massacri sanguinari, avìanu l’aria intelligente i cummissari.

 

 

Muralità

Tinti turisti di e vacanza Pasquale
Ùn aspèttanu cà u signale
E cìmice di l’Hòtel Continental (1). •

 

  1. Hôtel Continental : ustarìa maiò d’Aiacciu.