La nouvelle arme des dictateurs

26/11/2021 nu 2724 squadra nu 2724

par François Alfonsi Ce qui se passe aux confins orientaux de l’Europe, à la frontière polonaise, où une poignée de migrants kurdes vivent un enfer inhumain, est la manifestation la plus récente de la nouvelle arme déployée par les dictateurs pour s’imposer contre le reste du monde démocratique. Avant Loukatchenko, [… leghja di più]

Talibanìsimu

26/11/2021 nu 2724 squadra nu 2724

Eh dì chì certi media avìanu dettu chì i Talibani avìanu cambiatu… Trè mesi dopu à èssesi impatruniti di Kaboul, a so rispettabilità ùn hè digià più quella ! Hè statu rimessu in marchja u ministeru di a prumuzione di a virtù è di a prevenzione di u viziu ch’era statu [… leghja di più]

Le plan tordu de l’État

26/11/2021 nu 2724 squadra nu 2724

De la présidence Hollande, on retiendra probablement avant tout l’accomplissement de la réforme institutionnelle qui a vu la disparition des deux Conseils Généraux. Mais d’autres avancées avaient été possibles, et la plus importante est sans nul doute les accords trouvés alors pour la gestion de l’enveloppe de continuité territoriale.   [… leghja di più]

Genèse d’un dossier empoisonné

26/11/2021 nu 2724 squadra nu 2724

C’est tardivement que journalistes et politiques ont finalement réalisé l’ampleur des dérives qui ont conduit à la situation actuelle, et au mur de dette que la Collectivité de Corse est sommée d’assumer, alors même que l’État porte l’essentiel de la responsabilité de ce dossier. Le préfet a annoncé qu’il allait [… leghja di più]

8000 manifestants à Bayonne !

26/11/2021 nu 2724 squadra nu 2724

8000 manifestants à Bayonne en Pays Basque, plusieurs rassemblements dans une quinzaine de villes en Bretagne, réunion publique à Bastia… ce 20 novembre a été une nouvelle journée de mobilisation pour dénoncer la spéculation et la dérégulation du marché qui font flamber les prix de l’immobilier dans les régions à [… leghja di più]

Filetta

26/11/2021 nu 2724 squadra nu 2724

Mate atu he tetakura, ara mai he tetakura Quandu more una filetta, un’antra nasce (pruverbiu maori)   Salute à tutte è à tutti. St’ètima emu da virdisce u nostru artìculu. « Sì pittore soca ? » Nò po, ma t’avemu da ricunnosce a… « a… ? » a fi… « Basta, dilla franca è chjara chì sò [… leghja di più]

Macron

26/11/2021 nu 2724 squadra nu 2724

Guère besoin de commentaire à cet article d’Edmond Simeoni, rédigé le 5 avril 2018 sous le titre : « Macron et la Corse : les choses sont enfin claires ! » Aucune évolution près de quatre ans plus tard, malgré trois scrutins supplémentaires (municipales, sénatoriales, territoriales) où la confiance des Corses a été renouvelée avec [… leghja di più]

Max Simeoni

Faut-il croire au Père Noël ?

26/11/2021 nu 2724 squadra nu 2724

par Max Simeoni La venue du Père Noël qui se rapproche amène une ambiance moins propice aux polémiques dures internes aux familles, à un pays, la France, ou à un continent qui se cherche comme l’Europe. Même si les conflits persistent ou de nouvelles difficultés surviennent.   C’est l’ambiance Noël [… leghja di più]

Luigi Giacomoni

26/11/2021 nu 2724 squadra nu 2724

S’hè spentu u nostru amicu Luigi Giacomoni di Rùtali. Avìa 76 anni anni. Pueta è scrivanu pè a so cara pieve di u Nebbiu, Luigi era u babbu di u nostru amicu Paulu Natale Giacomoni, elettu è terzu aghjuntu in Rutali. Era stitutore di mistieru, appassiunatu di storia è di [… leghja di più]

AG Femu Quì

25/11/2021 nu 1 squadra nu 1

FemuQuì Société anonyme au capital de 4.562.320 euros CampusPlex, 12 rue Général Fiorella, 20000 AIACCIU RCS Aiacciu 388 091 316 L’Assemblée Générale Extraordinaire du 30/09/2021 approuve la modification de l’objet social de la société comme suit : « La société est un outil de capital-investissement solidaire de proximité au service du développement [… leghja di più]

TRANSPORT DE LA CORSE

25/11/2021 nu 1 squadra nu 1

TRANSPORT DE LA CORSE Société par actions simplifiée unipersonnelle Au capital de 15  000 euros Siège social : Les Hauts de Chiapatella Villa N° 18 20213 FOLELLI AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021 il a été constitué une Société par actions simplifiées [… leghja di più]

U RENOSU

25/11/2021 nu 1 squadra nu 1

U RENOSU Société A Responsabilité Limitée Au capital de 1000 Euros Siège social : 19 boulevard madame Mère 20000 AJACCIO AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seings privés en date du 18 novembre 2021, il a été constitué une Société A Responsabilité Limitée (SARL) présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination [… leghja di più]

DESIGN CERAMIC

25/11/2021 nu 1 squadra nu 1

AVIS DE CONSTITUTION DESIGN CERAMIC Société par actions simplifiées Au capital de 1 000 euros Siège social : LES HAUTS DE CHIAPATTELA VILLA N°18 20213 PENTA DI CASINCA Registre du Commerce et des Sociétés de Bastia Au terme d’un acte sous seing privé en date du 4 novembre 2021, il a été [… leghja di più]

P. RONG

25/11/2021 nu 1 squadra nu 1

P. RONG Société par actions simplifiée unipersonnelle Au capital de 100 euros Siège social : Piazza Penta 20213 PENTA DI CASINCA Au terme d’un acte sous seing privé en date du 27 octobre 2021 il a été constitué une  Société par actions simplifiée unipersonnelle Dénomination : P. RONG Capital : 100 euros [… leghja di più]

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE – BASTIA

25/11/2021 nu 1 squadra nu 1

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE – BP 345 – 20297 BASTIA CEDEX PAR JUGEMENT EN DATE DU 16/11/2021 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SILVA GROUPE HOLDING (SAS) – LIEU DIT PARADISA – ESPACE CASATORRA – 20620 [… leghja di più]

S.T PEINTURE

25/11/2021 nu 1 squadra nu 1

S.T PEINTURE Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros Siège social : 17, rue de la Chesnaye BLEURY 28700 SAINT SYMPHORIEN LE CHATEAU 794 202 457 RCS CHARTRES TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par décision du 20 octobre 2021, l’associé unique a transféré le siège social au Lieudit Acceto à [… leghja di più]

AMARETTO

25/11/2021 nu 1 squadra nu 1

AMARETTO Société par actions simplifiée Au capital de 500 euros Siège social : 1 rue NAPOLEON 20200 BASTIA AVIS DE CONSTITUTION Au terme d’un acte sous seing privé en date du 28 octobre 2021 il a été constitué une Société par actions simplifiées Dénomination : AMARETTO Capital : Le capital social [… leghja di più]

LOCATION GÉRANCE

25/11/2021 nu 1 squadra nu 1

LOCATION GÉRANCE Aux termes d’un acte sous seing prive du 28 octobre 2021 fait à Bastia, Monsieur FRANCHI François Vincent demeurant Lotissement Petre Scritte Hameau de Partine 20200 SANTA MARIA DI LOTA à confier à la SAS AMARETTO au capital de 500 euros dont le siégé social est 1 Rue [… leghja di più]

« Ce qu’il faut gagner, c’est que les jeunes parlent entre eux dans leur langue »

19/11/2021 nu 2723 squadra nu 2723

Scola Corsa invitait en Corse du 8 au 12 novembre, Joan-Lois Blenet, Président de l’Institut Supérieur des Langues de la République Française, un institut de formation professionnelle pour fournir les maîtres du réseau d’enseignement immersif en langues régionales. Il est également vice-président de Calandreta, école d’enseignement immersif en langue occitane [… leghja di più]

Sustegnu di a merrìa di Bastia

19/11/2021 nu 2723 squadra nu 2723

U 29 di lugliu scorsu, u Cullettivu Tavignanu vivu, a Fundazione Umani è l’associu Terres de lien Corsica / Terra di u cumunu anu pruclamatu i dritti di u fiume Tavignanu. Mondu a ghjente frà i quali eletti di Corsica o d’altrò anu ziffratu sta dichjarazione simbòlica ma chì si [… leghja di più]

Le bras de fer est engagé

19/11/2021 nu 2723 squadra nu 2723

Alors que le Premier Ministre Jean Castex a annoncé un voyage officiel en Corse, les dossiers s’accumulent qui appellent des réponses rapides. Parmi eux, il y a celui, démesuré, de la dette à la Corsica Ferries, dette générée par la volonté de l’État à l’époque seul actionnaire de la SNCM [… leghja di più]

U diàvule

19/11/2021 nu 2723 squadra nu 2723

Quem jugata co ferro, jucata co demo. Quellu chì ghjoca cu u farru, ghjoca cù u diàvule (pruverbiu galizianu).   Salute à tutti. Dopu à Diu, c’emu da intaressà à… « Qualcosa di menu seriu, ci vole à ride un pocu ! » Và bè, parleremu di u diàvule è quessa ci permetterà [… leghja di più]

Irrispunsabilità

19/11/2021 nu 2723 squadra nu 2723

«Pè a prima volta dapoi decine d’annate, avemu da rilancià a custruzzione di reattori nuclearii ind’è u nostru paese è cuntinuà di sviluppà l’energìe rinuvelèvule » hà dettu Macron u 9 di nuvembre scorsu. Ci piglia veramente per imbecilli ! Ma cum’hè pussìbule d’avè una parolla cusì incunsequente è disprezzante pè a [… leghja di più]

Università 40 anni !

19/11/2021 nu 2723 squadra nu 2723

L’Università di Corsica qui fête ses 40 ans cette année a donné le nom d’Edmond Simeoni à son Bâtiment dédié aux Sciences Humaines et Sociales en 2019 et c’est un bel hommage. Il était un ardent défenseur de sa réouverture puis de son développement, et s’il était en vie, il [… leghja di più]

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE – BASTIA

17/11/2021 nu 1 squadra nu 1

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE – BP 345 – 20297 BASTIA CEDEX PAR JUGEMENT EN DATE DU 09/11/2021 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SARL I PICCI (SARL) – “AUBERGE CHEZ FLORA” – ORTALE – LD CUDECCIA [… leghja di più]

FIN DE LOCATION-GÉRANCE

17/11/2021 nu 1 squadra nu 1

FIN DE LOCATION-GÉRANCE La location-gérance consentie par la Société ULTRA DONNA, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, dont le siège est au 15 Cours Napoléon, 20000 AJACCIO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le n° 452 11 n 050 À la Société MEC [… leghja di più]

BIANCU GENTILE

17/11/2021 nu 1 squadra nu 1

BIANCU GENTILE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS SIEGE SOCIAL : TARABUCETTA 20114 FIGARI AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous signature privée en date à Figari du 15 novembre 2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes Forme sociale : Société à responsabilité [… leghja di più]

SAS LAZARINI

17/11/2021 nu 1 squadra nu 1

SAS LAZARINI Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000.00 € Siège social : Route Impériale, Rés Ondina, Bat A, 20600 BASTIA 850 147 943 RCS BASTIA AVIS DE PUBLICITE LEGALE D’un procès-verbal à la suite des décisions de l’associé unique en date du 15 novembre 2021, il résulte [… leghja di più]

MAIRIE DE BIGUGLIA – ATTRIBUTION

17/11/2021 nu 1 squadra nu 1

MAIRIE DE BIGUGLIA – CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DE DEUX CRÈCHES MUNICIPALES ET DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE AVIS D’ATTRIBUTION Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : MAIRIE DE BIGUGLIA. Correspondant : Monsieur Jean-Charles GIABICONI, R.N. 193 20620 BIGUGLIA – Tél. [… leghja di più]

Le Congrès de Femu a Corsica

12/11/2021 nu 2722 squadra nu 2722

Le 12 décembre 2021 se tiendra le premier Congrès de Femu a Corsica, trois ans après la création du parti autonomiste qui est aujourd’hui le parti majoritaire en Corse. Dans le climat d’incertitude face aux intentions de l’État, la consolidation de ce pilier est une priorité.   Le Président de [… leghja di più]

Caccia ?

12/11/2021 nu 2722 squadra nu 2722

A caccia hè scritta in a tradizione corsa dapoi forse i primi omi isulani. I Corsi antichi èranu cacciadori più chè piscadori. L’Umanità campava di caccia nanzu d’amparà à cultivà. Oghje a caccia ferma un passatempu. Figliola, surella, nipota di cacciadori… aghju cresciutu cum’è parechji Corsi ind’è ss’universu custì crosciu [… leghja di più]

L’autonomie, la voie à suivre !

12/11/2021 nu 2722 squadra nu 2722

Le Mouvement Région Savoie, qui fêtera ses 50 ans d’existence l’an prochain, organisait ce 7 novembre un débat sur le thème « L’autonomie, la voie à suivre pour la Savoie » à l’occasion de son assemblée générale annuelle. Un accueil chaleureux à Menthonnex-sur-Borne, charmante petite commune de montagne près d’Annecy dont le [… leghja di più]

L’état du débat constitutionnel

12/11/2021 nu 2722 squadra nu 2722

Le « Rapport sur l’évolution institutionnelle de la Corse », commandé par le Président du Conseil Exécutif à Wanda Mastor, professeur agrégée de droit public à l’Université Toulouse-Capitole, a pour objet de servir de base à une nouvelle « table de dialogue » entre l’État et les Institutions de la Corse. Ce rapport récapitule [… leghja di più]

Appel à reporter le référé en Kanaky

12/11/2021 nu 2722 squadra nu 2722

« La Kanaky – Nouvelle-Calédonie est actuellement durement frappée par l’épidémie de Covid 19. Les Kanaks ainsi que les membres des communautés wallisienne et futunienne en sont les principales victimes. Pour ces populations, après les tensions liées à la gestion de la crise sanitaire, ce temps est celui du deuil. [… leghja di più]

Sperenza ghjuventù !

12/11/2021 nu 2722 squadra nu 2722

Nous venons de fêter les 40 ans de l’Université de Corse. Edmond Simeoni aurait sûrement aimé ce moment et se serait probablement exprimé avec fierté et enthousiasme. Peut-être, comme le 14 février 2018 sur son blog, aurait-il adressé un nouveau message à la jeunesse. Extraits   « Elle est la [… leghja di più]

Une Corse pour qui ?

12/11/2021 nu 2722 squadra nu 2722

par Max Simeoni La venue préparée du Premier Ministre par le Président de l’Exécutif après son tête-à-tête avec le Président à l’Elysée en septembre et sa rencontre récente à Matignon mercredi dernier, le Landerneau politique insulaire attend. Il a déjà exprimé son sentiment à deux reprises à l’Assemblée de Corse. [… leghja di più]

U Pighjolu : Oscar Rosembly

12/11/2021 nu 2722 squadra nu 2722

Salute à tutte è à tutti. Cumpiemu sta settimana a nostra scuperta di u Pighjolu cù una figura impurtantìssima : Oscar Rosembly. St’omu rinumatu da per lu mondu sanu, nascì à u Pighjolu in 1909. A so mamma si dete sempre di rimenu pè a fama di u so figliolu chì [… leghja di più]

SARL CORSE CHEMINEE

10/11/2021 nu 1 squadra nu 1

AVIS DE PUBLICITE SARL CORSE CHEMINEE Capital : 15 000 euros Siège Social : 1600 avenue de Rasignani, 20290 Borgo R.C.S. Bastia : 520 370 453 Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2021, il résulte que : – le siège social a été transféré à compter du 1er [… leghja di più]

TAPPA

10/11/2021 nu 1 squadra nu 1

TAPPA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 5 000 EUROS SIEGE SOCIAL : LIEU-DIT TAPPA 20140 SOLLACARO 850 180 969 RCS AJACCIO Aux termes d’une décision en date du 1 er juillet 2021, l’associée unique a décidé d’étendre l’objet social aux activités de vente au détail de produits alimentaires, notamment par [… leghja di più]

OSANI – AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

10/11/2021 nu 1 squadra nu 1

Commune d’OSANI AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Nom et adresse de l’organisme acheteur COMMUNE D’OSANI – Mairie – 20147 OSANI 04.95.27.30.74 – mairie.osani@gmail.com Objet du marché Travaux sur le réservoir eau potable d’Osani. Caractéristiques principales Les travaux envisagés au titre du présent marché comportent pour l’essentiel les prestations suivantes [… leghja di più]

Planète en danger !

07/11/2021 nu 2721 squadra nu 2721

Les accords de Paris de 2015 sur le climat restent encore beaucoup trop peu mis en œuvre. Du 1er au 15 novembre à Glasgow, le sommet des chefs d’État organisé sous l’égide de l’ONU (COP26) a pour objectif de rectifier la trajectoire pour atteindre l’objectif de limiter la croissance de [… leghja di più]

Chjama mundiale

07/11/2021 nu 2721 squadra nu 2721

Allora chì i putenti di a pianetta disciulèghjanu in Glasgow preoccupèndusi di cumu mantene u so mondu di scimizia invece di mette in ballu e misure indispensèvule per dà di pettu à u riscaldimentu climàticu, a ghjuventù di u mondu sanu hà lampatu una chjama à i participenti di a [… leghja di più]

« Le début d’une longue histoire »

07/11/2021 nu 2721 squadra nu 2721

Femu Quì est une entreprise fondée en 1992 dont la charte fondatrice (www.femuqui.com/etica) définit comme une « Société Épargne Emploi ». Elle lève des capitaux, notamment en mobilisant de l’épargne, et elle intervient de manière minoritaire, au capital d’entreprises corses en création, développement, ou transmission. L’objectif est de partager les risques avec [… leghja di più]

Castex botte en touche !

07/11/2021 nu 2721 squadra nu 2721

Le 19 octobre dernier, le député Jean Félix Acquaviva a interpellé le Premier Ministre sur le rapprochement et la libération de Petru Alessandri, Alain Ferrandi et Yvan Colonna. Celui-ci a botté en touche en mentant de façon éhontée. Il a annoncé sa venue en Corse qui risque bien d’être agitée. [… leghja di più]

Edmond Simeoni, militant de la démocratie

Émancipation

07/11/2021 nu 2721 squadra nu 2721

« J’attends avec impatience les prochaines affirmations de l’État, notamment au travers de ses ministres habilités, insistant sur le fait que “la défense de la langue Corse” est une priorité. Ils l’ont tuée et l’empêchent de ressusciter. Le temps des hypocrisies est terminée » disait Edmond Simeoni en octobre 2018. Sa détermination [… leghja di più]

U Pighjolu (siconda parte)

07/11/2021 nu 2721 squadra nu 2721

Kast ikke barnet ut med badevannet. Ùn ghjittate u ciucciu cù l’acqua di u bagnu. (pruverbiu Norvegianu)   Salute à tutte è à tutti. Cuntinuemu à nostra scuperta di u paisolu di u Pighjolu è, per esse precisa di più, di I Bagni. Fate casu chì Guagnu è i Bagni [… leghja di più]

PILOTAGE CHANTIER SUD

07/11/2021 nu 1 squadra nu 1

PILOTAGE CHANTIER SUD SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS SIEGE SOCIAL : LES HAUTS DE SANTA MANZA 20169 BONIFACIO 801 775 511 RCS AJACCIO Aux termes d’une décision en date du 13 octobre 2020, l’associée unique, statuant en application de l’article L. 223-42 du Code de commerce, a [… leghja di più]

Le choix d’en finir

01/11/2021 nu 2720 squadra nu 2720

par François Alfonsi La société corse traîne sa réalité mafieuse comme un boulet depuis des décennies, particulièrement depuis la décision délibérée de l’État à la fin des années soixante-dix de traquer les nationalistes en priorité. Comme les juges de la JIRS l’expriment à leur tour dans leur dernier rapport, la [… leghja di più]

40 anni !

01/11/2021 nu 2720 squadra nu 2720

« Studià hè libertà ! » dicìa u Babbu, Pasquale Paoli, fundadore di l’Università di Corsica ! Tuttu hè dettu in trè parulle di a lotta ch’ella hà incarnatu l’Università à longu à 256 anni di stòria ! Aperta in u 1765 à u Palazzu Naziunale, era a fiura di a ghjòvana nazione corsa [… leghja di più]

A prima festa Scola Corsa

01/11/2021 nu 2720 squadra nu 2720

Adunisce parenti, insignanti, militenti… cunvince aldilà, fà cunnosce è festighjà e so scole, ssu 22 d’ottobre era un bellu appuntamentu per Scola Corsa in Biguglia ! Ghjochi pè i zitelli, mumenti di spartera, biscotti fatti da i parenti, manghjà è beie appruntati da i Fratelli Angeli, è una bellìssima serata rigalata [… leghja di più]

Unanimité et solennité

01/11/2021 nu 2720 squadra nu 2720

De cette session extraordinaire de l’Assemblée de Corse s’est dégagée une grande solennité. Les élus d’aujourd’hui avaient été rejoints par plusieurs responsables d’hier, tel Camille de Rocca Serra, ancien Président, présent en tribune aux côtés de Nanette Maupertuis et Jean Guy Talamoni. Paul Giacobbi, Ange Santini et Dominique Bucchini avaient [… leghja di più]

« Ne jamais lâcher le lien »

01/11/2021 nu 2720 squadra nu 2720

La coordination inter-associative de lutte contre l’exclusion (CLE) organisait ce mercredi 20 octobre à l’Espace Diamant d’Aiacciu un colloque pour répondre à la nécessité d’un SAMU social en Corse, en présence notamment du Docteur Xavier Emmanuelli fondateur du SAMU Social de Paris et du SAMU Social international, du Dr Stéphanie [… leghja di più]

Intransigeance de Paris

01/11/2021 nu 2720 squadra nu 2720

« La solidarité avec les prisonniers politiques et leurs familles est pour moi un devoir majeur. Ils font partie intégrante du problème corse et ils feront nécessairement partie de la solution. Dans cette attente, comme la loi l’impose, ils doivent être rapprochés de leurs familles » disait Edmond Simeoni le 27 février [… leghja di più]

U Pighjolu (prima parte)

01/11/2021 nu 2720 squadra nu 2720

城门失火,殃及池鱼 chéng mén shī huǒ , yāng jí chí yú Quandu a porta di u paese brusgia, sòffrenu i pesci   Salute à tutte è à tutti. Sta settimana vi vurria parlà d’un paisolu chì, à l’occasione di a riapparizione di millaie di pàgine arrubate à Louis-Ferdinand Céline, hè mintuvatu [… leghja di più]

L’autonomie d’urgence !

01/11/2021 nu 2720 squadra nu 2720

par Max Simeoni Seuls les « les élites politiques », sortants en désir d’être réélus, leurs accompagnants par fidélité personnelle ou idéologique et tous ceux qui espèrent une aide, une subvention. etc., cherchent à prévoir les victoires électorales. Ils sont nombreux. Mais pour la plus grande partie de ceux en état de [… leghja di più]

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

01/11/2021 nu 1 squadra nu 1

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE – BP 345 – 20297 BASTIA CEDEX PAR JUGEMENT EN DATE DU 19/10/2021 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE NUMERO 21 (SAS) – 21, BOULEVARD PAOLI – 20200 BASTIA ACTIVITE : VENTE [… leghja di più]

SPFPL SOPHIE COLONNA

01/11/2021 nu 1 squadra nu 1

SPFPL SOPHIE COLONNA SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE PHARMACIENS D’OFFICINE AU CAPITAL DE 11 340 EUROS SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT PUNTA Dl FRATI ROUTE DES SANGUINAIRES 20000 AJACCIO 452 054 794 RCS AJACCIO Aux termes d’une décision de l’associée unique en date du 30 septembre 2020 – la Société [… leghja di più]

INSERTION – CESSION DE FONDS DE COMMERCE

01/11/2021 nu 1 squadra nu 1

Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI – Notaires associées Résidence U Principiu – 9 Avenue Baron Mariani – 20250 CORTE Tél. 04.95.45.25.50 – Fax. 04.95.45.25.59 – office.villanova-sinibaldi@notaires.fr INSERTION – CESSION DE FONDS DE COMMERCE Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA, Notaire associé de la société civile Professionnelle « Mes Paule VILLANOVA et Maria SINIBALDI, notaires, [… leghja di più]

U TRAGULINU

01/11/2021 nu 1 squadra nu 1

AVIS DE CONSTITUTION Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes : FORME : Société civile immobilière DENOMINATION : U TRAGULINU SIEGE SOCIAL : Chez Monsieur François GIUDICELLI, Village de Castellare, 20212 CASTELLARE DI MERCURIO OBJET : « L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement [… leghja di più]

SAS ECONAUTICA

01/11/2021 nu 1 squadra nu 1

Changement de la présidence Aux termes d’une assemblée générale en date du 18 Octobre de la SAS ECONAUTICA il en résulte : La démission de la présidence de la SAS ECONAUTICA : – Monsieur MILCENDEAU Bastien, Né le 12 juillet 1990 à Poissy, demeurant à la Résidence Santa Lina Bat [… leghja di più]

GUISMO INVESTISSEMENT

01/11/2021 nu 1 squadra nu 1

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seings privés en date du 18 Octobre 2021 il a été constitué une société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : GUISMO INVESTISSEMENT Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U.). Capital : 1 000 €uros, 100 [… leghja di più]

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – ODARC

01/11/2021 nu 1 squadra nu 1

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE ODARC ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Mme Marie-Pierre BIANCHINI – Directrice par intérim Avenue Paul Giacobbi – BP 618 – 20601 BASTIA – Tél : 04 95 30 95 30 Référence acheteur : 21/TX/010 L’avis implique un marché public Objet : Création d’une [… leghja di più]