AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

30/09/2022 nu 1 squadra nu 1

Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI Notaires Associées – Résidence U Principiu – 9 Avenue Baron Mariani – 20250 CORTE – Tél. 04.95.45.25.50 – Fax. 04.95.45.25.59 – office.villanova-sinibaldi@notaires.fr AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION Article 1007 du Code civil Article 1378-1 Code de procédure civile Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 [… leghja di più]

S.A.S D2C PRESTATIONS

30/09/2022 nu 1 squadra nu 1

S.A.S D2C PRESTATIONS Au capital de 200 € Siège social : Ortu Simonetta, Route de Saint-Florent, 20200 Bastia RCS BASTIA 851 397 794 Suivant délibération en assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2022, l’associé unique a décidé d’étendre l’objet social aux activités d’organisation de manifestations évènementielles, de fourniture, vente et [… leghja di più]

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

30/09/2022 nu 1 squadra nu 1

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE – BP 345 – 20297 BASTIA CEDEX PAR JUGEMENT EN DATE DU 27/09/2022 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCÉ LA FAILLITE PERSONNELLE DE MONSIEUR RICARDO JOSÉ DA SILVA FERREIRA – NÉ LE 30/09/1985 À SALAZAR POVOA DE VARZIM (PORTUGAL) – DOMICILIÉ RÉSIDENCE ALBARELLA [… leghja di più]

Autonomie et liberté

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Pourquoi le peuple corse a-t-il besoin de son autonomie ? Pour avoir davantage de libertés dans la conduite de ses propres affaires. Pourquoi l’État français y a-t-il intérêt ? Pour en finir avec une bien piètre performance qui lui coûte cher, économiquement et politiquement.   On connait l’image de la massue incapable [… leghja di più]

Le mouvement basque remporte une victoire

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Bonne nouvelle pour Iparralde (Pays Basque nord), le Tribunal administratif de Pau vient de donner droit à la volonté de l’ensemble des élus de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque de freiner le phénomène AirBnB qui empêche les Basques, particulièrement les jeunes ou le citoyen moyen, a fortiori les personnes [… leghja di più]

Bill Graham si n’hè andatu

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle de la disparition de notre ami Bill Graham, par un message de son fils nous disant :  « quelques jours auparavant nous avons beaucoup parlé de Pigna et de la Corse qu’il espérait visiter cet automne.  Il était le plus heureux quand il nageait à Algajola, [… leghja di più]

Un spetaculone in Biguglia !

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Felì serà in cuncertu u 7 è l’8 d’ottobre pròssimu. U Spaziu culturale Carlu Rocchi in Biguglia s’aspetta à campà un spetaculone ! Felì serà nant’à a scena cù deci musicanti è choristi per accumpagnalu. Hè a so prima è ùnica data di quist’annu è u spetàculu sarà arrigistratu in live [… leghja di più]

Disgustu

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Chì mondu assurdu hè bruttu… Campemu una èpica minacciosa cù i messagi di perìculu imminente è e chjame à a subrietà ripetute à chì ne vole per via di u riscaldimentu climàticu è di l’impuverimentu di e risorze di a pianetta. In issu cumbugliu angusciosu induve u citatinu hè culpabilizatu [… leghja di più]

U pettirossu di Zì Ghjuliu

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Zì Ghjuliu era, da mani à sera, in quidda vigna com’eddu facìa u babbu. U pezzu si chjamava Vigna bianca. Incù a so camisgia turchina, sempri listessa, l’omu putava, maghjincava, è cunturrava in a sirata incù qualchi fichi o qualchi pràsculi da no. È vindimiàvani cun eddu i nosci parenti [… leghja di più]

Gina Nicolai

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Gina Hè nata Gina Noella Nicolai ! Hè a prima figliola di i nostri amichi Carole Chiorboli è Jean Félix Nicolai. A ciuccia hè nata u 13 di sittembre 2022 in Bastia, pisava 4,030 chilò è misurava 52 centimetri ! Longa, bella è felice vita à a sta principessa ch’illumineghja a vita [… leghja di più]

Diu vi salvi Regina

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

L’8 di sittembre hè stata festighjata a Madonna, Regina prutettrice di a Corsica. Era stata una scelta religiosa ma dinù pulìtica à u diciottèsimu per staccassi da a tutela francese. I Corsi èranu attaccati à l’òrdine franciscanu allora chì u reame di Francia era sott’à l’òrdine dumenicanu. Dapoi, ssa scelta [… leghja di più]

SCI SORELLA

23/09/2022 nu 1 squadra nu 1

SCI SORELLA SOCIETE CIVILE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS SIEGE SOCIAL : GURGAZZO, SANTA MANZA 20169 BONIFACIO 521 874 602 RCS AJACCIO Aux termes d’une délibération en date du 14 mars 2022, la collectivité des associés a nommé en qualité de cogérante Madame Carole DE LA FOATA, demeurant à Gurgazo, [… leghja di più]